Over genderstereotypering

Bestel hier een gesigneerd exemplaar van het boek #Seksisme (Nee, wij overdrijven niet!)

Cover seksisme

 

Hoewel vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en volgens de grondwet dezelfde rechten hebben, is onze samenleving nog altijd doordrongen van al dan niet sluipende seksistische mechanismen.

Genderstereotypering, bijvoorbeeld, maakt dat men vrouwen als minder competent beschouwt in het zakenleven. Dat verklaart onder meer het bedroevend lage percentage vrouwen in raden van bestuur. Het mechanisme zorgt er ook voor dat vrouwelijke studenten niet voldoende doorstromen naar de toprangen van de academische wereld, omdat de mannen aan de beslissingstafel het vermogen om zwanger te worden als een nadeel zien. Er is de loonkloof, en het verschil in aantal uren die mannen en vrouwen naast hun professionele activiteiten aan de zorg voor de kinderen en het huishouden besteden. Dit systeem maakt vrouwen wijs dat ze daar niet over mogen morren, want de biologie heeft hen nu eenmaal beter uitgerust om te zorgen. Waarmee ook vaders niet ontsnappen aan vooroordelen: waarom zouden mannen dat niet kunnen? Genderstereotypering ligt ook aan de basis van ‘victim blaming’: de gedachte dat slachtoffers van seksueel geweld het zelf hebben uitgelokt. 

In het boek #Seksisme tonen we aan de hand van verschillende voorbeelden hoe die vooroordelen vrouwen steeds opnieuw naar beneden duwen.

Redacteur en coauteur Cathérine Ongenae:

‘Met #Seksisme bracht ik feministische stemmen uit diverse hoeken samen. De auteurs van het boek hebben elk hun eigen kijk op seksisme, maar willen uiteindelijk hetzelfde. Om genderongelijkheid weg te werken, moeten we nog meer gaan samenwerken. Door onze ervaringen te delen, hopen we dat onze lezers die ongelijkheid leren zien en aanpakken. Dit boek wil dus vooral initiëren. Zie het als een initiatie van krachtige vrouwen. Het publiek ziet feministen nog te vaak als een groepje boze of zure vrouwen. Men zou beter moeten weten: feministen zijn optimisten die geloven dat het beter kan.’

Auteurs: Cathérine Ongenae (auteur), Elke Jeurissen (Straffe Madammen & Fierce Ladies), Sofie van Bauwel (prof. Communicatiewetenschappen, UGent), Bie Vancraeynest (Jeugdhuis Chicago), Jamila Channouf (De Gentse Lente), Liesbeth Kennes (Wij Spreken Voor Onszelf), Anya Topolski (Radboud University), Nellie Konijnendijk (KU Leuven), Emilie Plouvier (reportagemaakster), Evelien Chiau (copywriter en blogster) en Liesbet Stevens (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).

Info: ISBN 978 94 6310 037 3 – € 19,95 – Uitgeverij Polis – www.polis.be

Geïnteresseerd in een exemplaar? Stuur dan een berichtje naar catherine.ongenae@telenet.be