OVER CATHERINE

598765_3757234802736_905391448_n
©Carmen De Vos

 

De journalistieke carrière van antropologe en cultuurwetenschapper Cathérine Ongenae verliep in verschillende hoofdstukken.

De eerste jaren dook ze onder in de wondere wereld van de lifestyle. Ze onderzocht hoe materiële cultuur (mode, design, gastronomie) sociale verhoudingen weerspiegelt, reflecteerde over de betekenis van materie en vorm en over de visuele codes die mensen gebruiken om zich uit te drukken.

Tot ze op een dag geen persbericht over de nieuwste handtas meer kon zien, en overschakelde op immateriële cultuur. Wat zijn sociale normen, en hoe beïnvloeden ze ons gedrag? Wat is vrouwelijk, wat is mannelijk, en wie bepaalt dat? In welke mate worden vrouwen en mannen gevormd door hun cultuur en natuur, welke krachten maken dat mensen het moeilijk krijgen als iemand uit de stereotiepe hokjes treedt?

Op het kruispunt van tastbare en ontastbare cultuur loopt Cathérine’s onderzoek naar gender. Ze doorploegt klassieke werken en academische papers, en toetst haar bevindingen aan populaire cultuur, romans, films, televisieseries en non-fictie. Van Jessica Jones tot Hillary Clinton, van Gilgamesh tot Gilmore Girls, van Simone de Beauvoir tot Lena Dunham.

Cathérine werkt zowel voor damesbladen als kranten, stond mee aan de wieg van publicaties als DM Magazine en DM Wax (een vrouwenkatern die berichtte over vrouwen maar tegelijk de stereotypes  overvleugelde). De afgelopen jaren ontpopte ze zich tot een toonaangevende stem in het genderdebat. Ze schrijft essays, columns en opiniestukken over de vrouwenzaak, zetelt geregeld in debatten en geeft voordrachten over gender en seksisme.

Cathérine Ongenae is de bezielster van B L O O T (binnenkort online), een nieuw gezelschap van creërende vrouwen die de positie van en de beeldvorming rond de vrouw in media, literatuur en kunsten willen corrigeren door de diversiteit van het vrouwelijke te onderzoeken en er een platform aan te geven.

 

Op deze website leest u een selectie uit haar werk voor verschillende media.

Vragen over publicatie van teksten, schrijfopdrachten, lezingen, redactioneel advies, interviews, presentaties of cursussen, kunt u mailen naar catherine.ongenae@skynet.be